Nordic Light Media

NORDIC LIGHT MEDIA skall producera inspirerande film för en internationell publik, med historier och berättelser sprungna ur de nordiska länderna och i första hand det som en gång var SAPMI, det vill säga norra Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Samt även Island/Grönland. Filmer som inger hopp som öppnar människors hjärtan, kort sagt som sprider ljus, Ljuset från Norden: NORDIC LIGHT. VD och grundaren av NORDIC LIGHT MEDIA är Erika Mikaelsson. I över 20 år har Erika Mikaelsson arbetat som nyhetsjournalist inom press, radio och TV. Hon arbetade 10 år inom Sveriges Television och 6 år på Rapport som programledare och redaktör för sena nyheterna, filmreporter bland annat och utrikesredaktör på morgonnyheterna. Hon startade förlaget MIKAS FÖRLAG 1997 på Öland och har sedan dess skrivit fem böcker. Den första utkom 1999: Capellagården – Om arvet efter Carl Malmsten och den senaste: Goda nyheter för en ännu bättre värld eller Good News for a Change på engelska. Den senare och boken om Vedic Arts grundare Curt Källman De 17 eller The 17 på engelska finns att köpa på förlaget Turning Pages.

Hennes första webb-TV startade hon redan 2005. Den blev så framgångsrik att hon tvingades lägga ned. (Då kostade varje klick en krona. 2 veckor från starten hade kanalen 15000 nya tittare varje dag. Inkomsterna hängde inte med…) Hon gjorde flera försök att starta TV-kanaler med Goda Nyheter men hon var för tidigt ute. 2010 startade hon greatpeople.tv och året efter grundade hon och blev ordförande för stiftelsen Great People Media. Tanken var att man skulle utbilda unga fattiga kvinnor I utvecklingsländerna för att stärka deras självkänsla, skapa en möjlighet att ta sig ur fattigdomen och ge dem en röst i media. 2012 reste hon och ett team med medgrundaren i Great People Media, Renee Besseling, till Uganda för att utbilda 8 unga kvinnor kopplade till handikapporganisationen för kvinnor i Uganda UDWA. Man sökte pengar via SIDA och Gates Foundation bland annat för att fortsätta. Utan framgång. GPTV fortsatte som ideell kanal till 2015 då den lades ned. En ny webbTVkanal kommer dock att se dagens ljus i NORDIC LIGHT MEDIA AB:s regi inom kort. 2005 träffade Erika Mikaelsson Yana Mangi på Ishotellet i Jukkasjärvi. Då föddes idén om en dokumentär. Erika gav Yana sin kamera och föreslog att hon skulle filma glimtar ur sitt vardagsliv. Hur lever en modern samisk kvinna som INTE lever på renskötsel? I November 2016 visades Ljudet från Norden på Europeiska Filmfestivalen i Umeå. Inför den visningen textades filmen till engelska och nu skall filmen ut i världen på internationella filmfestivaler… Ytterligare dokumentärfilmidéer ligger nu och gror. Fortsättning följer….